EĞİTİM BİLGİLERİ
2001 - 2003 Tıpta Yandal Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. Ve Hast. A.D. / Çocuk Nörolojisi B.D., Türkiye

1988 - 1992 Tıpta Uzmanlık
Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağ Ve Hast , Türkiye

1982 - 1984 Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

1978 - 1982 Lisans
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

YAPTIĞI TEZLER
2004 Tıpta Uzmanlık
Komplike febril konvülziyonlu olgularda hipokampal sklerozun volumetrik MR ve MR-Spektroskopinin kombine kullanımı ile araştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. Ve Hast. A.D./Çocuk Nörolojisi B.D.

1991 Tıpta Uzmanlık
Basit febril konvülziyon profilaksisinde fenobarbital’in günaşırı kullanımı, İzmir 1991 (Danışman: Doç Dr. Işın Yaprak S.B. İzmir Tepecik/Yenişehir Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağ. Ve Hast., Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı


AKADEMİK UNVANLAR
2012 - 2020 Prof.Dr.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesı, Dahili Tıp Bilimleri

2005 - 2012 Prof.Dr.
Harran Üniversitesi, Harran Ünıversıtesı Tıp Fakültesı , Dahili Tıp Bilimleri

1999 - 2005 Doç.Dr.
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesı, Dahili Tıp Bilimleri

1994 - 1997 Yrd.Doç.Dr.
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 

YÖNETİMSEL GÖREVLER
2016 - 2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2009 - 2012 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Harran Üniversitesi, Tıp Fak, Dahili Tıp Bilimleri

2009 - 2012 Bölüm Başkanı
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

1994 - 1996 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fak, Dahili Tıp Bilimleri

 

Üyelikler

The Infantile Seizure Society (ISS) 

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 

Türkiye Milli Pediatri Derneği.

Türk Pediatri Kurumu 

Türk Tabipleri Birliği

YÖNETİLEN TEZLER
FEBRİL KONVÜLSİYON GEÇİREN ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
İŞCAN A.

F.KHALİF(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2017

Tüberoskleroz Tanılı Hastalarda Mikro RNA Düzeyi Değerlendirilmesi
İŞCAN A.

M.Yüksel(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016

Katılma nöbeti olan hastalarda oksidatif durum ve DNA hasarının araştırılması
İŞCAN A.

A.Güleş(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2015

Subakut sklerozan panensefalitte oksidan-antioksidan sistem ve lenfosit dna hasarı
İŞCAN A.

D.Fatih(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009

Subakut Sklerozan panensefalitli (SSPE) hastalarda klinik takip, MRG ve EEG bulguları arasındaki ilişki.
İŞCAN A.

D.İrfan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009

Subakut sklerozan panensefalitte klinik, görsel uyarılmış potansiyeller (VEP), beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller (BAEP) ve elektroretinografi (ERG) bulguları.
İŞCAN A.

D.Çekin(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008

Subakut Sklerozan Panensefalite Klinik ve Beyin Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları.
İŞCAN A.

D.Lokman(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2007

Şanlıurfa'da sağlıklı süt çocuklarında serum çinko ve bakır düzeyleri.
İŞCAN A.

D.M.(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2004

Protein Enerji Malnutrisyonlu olgularda serum TNF-alfa, İL-6 ve İL-8 ve serum Eser elementleri düzeyleri
İŞCAN A.

D.Aktaş(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2004


KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Heredodejeneratif Hastalıklar.Yaygın Serebral dejeneratif hastalıklar
İŞCAN A.
Çocuk Nörolojisi, Haluk Toplaoğlü, Editör, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, Ankara, ss.1025-1027, 2010


ATIFLAR
Toplam Atıf Sayısı (WOS): 457

h-indeksi (WOS): 12