Epilepsiyi Sınıflandırma

Epilepsiyi Sınıflandırma

Uluslararası Sınıflandırma

Bu sınıflandırmalar karmaşıktır. Ancak tüm nöbet tiplerine sırasıyla yer vermektedir. Uluslararası Epilepsi İle Savaş Derneği (ILAE) tarafından yeni bilgilere göre güncellenmektedir. 1981 ve 1989 sınıflandırmaları birbirini tamamlayıcı iki sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmalar halen güncel olarak kullanılmaktadır. 2001 sınıflandırması ise yeni önerilmiş ancak henüz benimsenmemiş bir sınıflandırmadır.

Tablo 1. Epileptik nöbetlerin klinik ve elektroensefalografik sınıflandırması, (ILAE 1981)

I.Parsiyel1 (fokal) nöbetler

A.Basit parsiyel nöbetler (bilinç durumu bozulmaksızın)

1.Motor semptomlu (hareketlerle ilişkili bulgular söz konusudur)

2.Somatosensoryel veya özel duysal semptomlu

3.Otonomik semptomlu

4.Psişik semptomlu

B.Kompleks parsiyel nöbetler (bilinç bozukluğu ile giden)

1.Basit parsiyel başlangıcı izleyen bilinç bozukluğu

Basit parsiyel başlangıcı izleyen bilinç bozukluğu

Otomatizmlerle giden

2.Bilinç durumunun başlangıçtan itibaren bozulması

Sadece bilinç bozukluğu ile giden

Otomatizmlerle giden

C.Sekonder jeneralize nöbete dönüşen parsiyel nöbetler

1.Basit parsiyel nöbetin (A) jeneralize nöbete dönüşmesi

2.Kompleks parsiyel nöbetin (B) jeneralize nöbete dönüşmesi

3.Basit parsiyel nöbetin kompleks parsiyel nöbete dönüşmesi ve ardından jeneralize nöbete dönüşmesi

II.Jeneralize nöbetler (konvülzif veya konvülzif olmayan)

1.Absans nöbetleri (dalma nöbetleri)

Tipik Absans nöbetleri

Atipik absans

2.Miyoklonik nöbetler

3.Klonik nöbetler

4.Tonik nöbetler

5.Tonik-klonik nöbetler

6.Atonik nöbetler (astatik) (ani düşme nöbetleri)

III.Sınıflandırılamayan epileptik nöbetler

Yeterli bilgi olmayışı nedeni ile yukarıdaki kategorilere dahil edilemeyen nöbetlerdir. Çiğneme, ritmik göz hareketleri gibi bazı yenidoğan dönemi nöbetleri bunlardandır.

1.Parsiyel : kısmi, bütünün bir bölümü

2.Somato : vücut; sensoryel = duyu ile ilişkili

3.Otonomik:istem dışı hareketlerle ilişkili örneğin kalp hızı, terleme gibi

4.Psişik:hem aklı hem de beyni etkileyen

5.Otomatizm; kişinin kontrolu altında olmayan yarı amaçlı hareketler. Örneğin yalanma, yutkunma hareketleri, elbiseleri çekiştirme ve sarhoş gibi yürüme şeklinde hareketler.

6.Sekonder jeneralize : sınırlı bir bölgeden başlayıp yaygın hale dönüşen (genelde tonik-klonik nöbet oluşur)